[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

 

  

 


รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

การประกาศใช้มาตราฐานอาชีวศึกษา
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2552
คู่มือการประกันในสถานศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2553
คู่มือประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2554
มาตราฐาน การอาชีวศึกษา 2555
รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2555
คู่มือการประกันภายนอก รอบที่สาม