: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 27/8/2532 : :


ส้ม
ชื่อ-นามสกุล : 
ผกามาศ  กุลชนะพิไล
ชื่อเล่น : 
ส้ม
วันเกิด : 
27 ส.ค. 2532
อายุ : 
24
เพศ : 
E-mail : 
pakamat2532@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
93 ม.11 ต.น้ำชำ
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0838632154
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
งานอดิเรก : 
แชท