: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 13/3/2528 : :


เบีย
ชื่อ-นามสกุล : 
รัตนาภรณ์  กวาวอินตา
ชื่อเล่น : 
เบีย
วันเกิด : 
13 มี.ค. 2528
อายุ : 
28
เพศ : 
E-mail : 
clear_joe@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :