[ ศิริชัย สิทธิสุข ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ศิริชัย สิทธิสุข
ชื่อเล่น : 
โอ๊ต
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/1/2546
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Sirichi093@gmail.com  
ที่อยู่ : 
34
อำเภอ : 
ลอง
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0637925591
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา