[ mr.pock30 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ภัทรดนัย วงค์แก้ว
ชื่อเล่น : 
ป๊อก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
30/12/2524
อายุ : 
40
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
mr.pock30@gmail.com  
ที่อยู่ : 
157/2 หมู่ที่ 6 ต.ร่องกาศ
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
(+66) 6133
สถานที่ทำงาน : 
ออกแบบ/ดีไซน์
การศึกษา : 
------------