[ toon4444too ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ปริญญา สลีหล้า
ชื่อเล่น : 
ตูน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
11/8/2537
อายุ : 
23
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
cartoon1104@gmail.com  
ที่อยู่ : 
96/1 แม่จั๊วะ -
อำเภอ : 
เด่นชัย
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0649957824
สถานที่ทำงาน : 
ไม่ได้ทำงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย