ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาริกา พาตุรินทร์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :