ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภารตา จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :