ชื่อ - นามสกุล :นายสัมฤทธิ์ งามทรง
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานทะเบียน
หน้าที่ในกลุ่ม :