ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิทย์ เดือนดาว
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :ครูที่หน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ