ชื่อ - นามสกุล :นางพรศรี กันกา
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน