ชื่อ - นามสกุล :น.ส ธัญญลักษณ์ อินทะจักร์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสวัสดิการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน
กลุ่ม / แผนก : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสวัสดิการ