ชื่อ - นามสกุล :นายพชร ปราบหงส์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยานยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน