ชื่อ - นามสกุล :นายพชร ปราบหงส์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยานยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอน