ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบันเทิง รัตนะ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนระยะสั้น