ชื่อ - นามสกุล :นายแสนสุข ขันแหลม
ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :