ชื่อ - นามสกุล :นายธีรศักดิ์ ปวงเริ่ม
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน