วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนแกนมัธยม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนามฯ จำนวน ๒๖ แห่ง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนแกนมัธยม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมลงนามฯ จำนวน ๒๖ แห่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PPTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ