การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเเนวทาง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในกิจกรรมเสริมร้างสุจริต จิตอาสา วันที่ 20 -22 มันาคม 2567 ลิงค์รูปภาพ เพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/19xLwTgoMEZoZXRPBGnTfhcYP9PS8YWgU?usp=drive_link

ติชม

สร้างโดย :


PPTC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ