ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบุคลากร)

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PPTC

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ